היסטוריה עולמית עם יובל נוח הררי

https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/id1357568960

https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/id1357568960

https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/id1357568960

http://google.com

פרק 2 – היכולת לרכל זה הכוח המניע את הצלחת ההומו ספיינס

Posted in: Do

2 Replies to “היסטוריה עולמית עם יובל נוח הררי”

  1. בני אדם הם עדר של כבשים שטעונה אבולוציונית נתנה להם בידיים טנקים ופצצות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *