סוף שנה

השנה נגמרה

זו הייתה שנה קשה

אלה היו שבע שנים שנה קשהה

תמה

שתלך

מפנה מקום

ליצירה חדשה ממלאת מאירה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *